Το πρόγραμμα βασίζεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) «Mindful Schools» στο οποίο έχω εκπαιδευτεί και κατέχω τον τίτλο του Εκπαιδευτή Ενσυνειδητότητας (Mindful Educator). Απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών χωρισμένα σε ηλικιακές ομάδες ή σε ατομικό επίπεδο.
Σε κάθε εβδομαδιαία ατομική ή ομαδική συνεδρία Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) τα παιδιά διδάσκονται, μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα, πώς να παρατηρούν το σώμα τους, την αναπνοή τους, να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε αυτό που συμβαίνει τη συγκεκριμένη στιγμή. Μιλούν για αυτά που τα απασχολούν, εκφράζουν τα συναισθήματά τους χωρίς να κρίνουν τον εαυτό τους και φυσικά μαθαίνουν να χαλαρώνουν μέσα από ασκήσεις γιόγκα και τεχνικές χαλάρωσης. Μέσα από όσα βιώνουν κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας καθώς και από την εξάσκησή τους στο περιβάλλον τους, μαθαίνουν τελικά να τα εφαρμόζουν και στην καθημερινότητά τους με μεγάλη επιτυχία.
Έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά και έφηβοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) βελτίωσαν την ψυχική, συναισθηματική, κοινωνική και φυσική τους υγεία. Συγκεκριμένα, ανακαλύπτοντας την ηρεμία και την γαλήνη μέσα τους μείωσαν κατά πολύ την ανησυχία τους, τη δύσκολη συμπεριφορά τους, την υπερκινητικότητά τους και το άγχος τους. Ως εκ τούτου, βελτίωσαν τον ύπνο τους, την αυτοεκτίμησή τους και τη γενικότερη ποιότητα ζωής τους υιοθετώντας μια συνειδητή στάση ζωής.
Η πρακτική εφαρμογή της Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) έχει θετικά αποτελέσματα σε λειτουργίες του εγκεφάλου όπως η μνήμη, η συγκέντρωση, η προσοχή και η μάθηση. Όταν τα παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν να εστιάζουν στο παρόν, να είναι λιγότερο αγχωμένοι και να κάνουν θετικές σκέψεις μπορούν να είναι αποδοτικότεροι στις καθημερινές δραστηριότητες τους και να απολαμβάνουν τη ζωή τους.
Τα παιδιά αγαπούν πολύ το πρόγραμμα Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) γιατί φέρνει ουσιαστική αλλαγή μέσα από την αποδοχή. Εδώ δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, υπάρχει μόνο η παρούσα στιγμή και θέλουμε να την απολαύσουν στο μέγιστο. Απλά ρωτήστε τα!

mindfulschools