Η εφηβεία αποτελεί μια αναπτυξιακή περίοδο η οποία φέρνει πολλές αλλαγές στη ζωή του ατόμου και της οικογένειάς του. Οι έφηβοι δοκιμάζονται συναισθηματικά λόγω του άγχους που βιώνουν για θέματα που αφορούν στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους καθώς και με τους γονείς του. Επίσης, έντονο άγχος βιώνουν για τις επιδόσεις τους στο σχολείο, το οποίο κορυφώνεται την περίοδο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Άλλα θέματα που αποτελούν πηγές έντασης και άγχους για τους εφήβους μπορεί να είναι η εικόνα σώματος που έχουν, η αναζήτηση της ταυτότητά τους και τα υπαρξιακά ερωτήματα που προκύπτουν.
Στο Πρόγραμμα Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) για εφήβους, στο οποίο έχω εκπαιδευτεί στο «Mindful Schools», έφηβοι 13 έως 18 ετών, σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, μαθαίνουν διαχειρίζονται το άγχος τους, τις ανησυχίες τους, την έντασή τους. Οι έφηβοι μαθαίνουν να παρατηρούν συνειδητά ό,τι συμβαίνει την παρούσα στιγμή χωρίς να κρίνουν τον εαυτό τους αλλά με μία στάση αποδοχής. Αυτό, βοηθάει στο να μην βυθίζονται στις σκέψεις τους θεωρώντας τες πραγματικές. Έτσι, καταφέρνουν να βελτιώσουν την συγκέντρωσή τους, την αυτοπεποίθησή τους και να έχουν καλύτερο έλεγχο των παρορμήσεών τους.
Σύμφωνα με έρευνες, οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Mindfulness είχαν καλύτερες επιδόσεις στα διαγωνίσματα από εκείνους που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Επίσης, το Mindfulness βοήθησε τους εφήβους να μειώσουν τα συμπτώματα του άγχους και της κατάθλιψης.
Μην παρερμηνεύεις τις σκέψεις σου ως πραγματικότητα

John Kabat-Zinn