Συστημική Θεραπεία Ζεύγους-Οικογένειας

Θεραπεία ζεύγους
Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία Συστημικής Οικογενειακής Θεραπείας γεννιόμαστε και εξελισσόμαστε μέσα σε συστήματα, δηλαδή, ομάδες ισχυρής επιρροής, με κυρίαρχη την οικογένεια. Κάθε σχέση είναι ένα ζωντανό σύστημα που έχει τους δικούς του κανόνες, τις δικές του αρχές, τη δική του δομή. Μάλιστα, αλληλοεπηρεαζόμαστε και αλληλεξαρτόμαστε από τα μέλη των συστημάτων στα οποία ανήκουμε (εργασία, οικογένεια, σχολείο κ.τλ.). Το άτομο πλέον δεν θεωρείται ως αποκλειστικά υπεύθυνο για τις δυσκολίες τις δικές του ή της σχέσης του, της οικογένειάς του.
Οι συμμετέχοντες στην Θεραπεία αναγνωρίζουν πώς η μη λειτουργική αλληλεπίδρασή τους, λόγω διαφόρων παραγόντων, πολλές φορές οδηγεί σε δυσλειτουργία του συστήματός τους. Συνειδητοποιούν ότι χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στα μέλη της σχέσης ή της οικογένειάς τους ώστε να αντλούν όλα ικανοποίηση από την συνύπαρξή τους.
Θεραπεία ζεύγους - Mindfulness Kids Athens

Θεραπεία ζεύγους – Mindfulness Kids Athens

Ο στόχος συστημικής θεραπείας είναι να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να γίνουν οι ίδιοι εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα γνωρίζουν τόσο καλά το οικογενειακό τους σύστημα που θα μπορούν να το αναπροσαρμόζουν χωρίς τη βοήθεια ενός ειδικού

Murray Bowen