Ατομική θεραπεία και Συμβουλευτική.
Συχνά στη ζωή μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με εσωτερικές και εξωτερικές καταστάσεις (διαζύγιο, πένθος, τραυματικές εμπειρίες, ξαφνικές αλλαγές, ανατροφή παιδιών, διαπροσωπικές σχέσεις) τις οποίες δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Αυτές τις εντάσεις που βιώνουμε συνήθως τις εκφράζουμε με τη μορφή συμπτωμάτων ψυχικής δυσφορίας (φοβίες, άγχος, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη) ή/και σωματικών ενοχλήσεων και παθήσεων (πονοκέφαλος, δερματικές παθήσεις, γαστρεντερικές διαταραχές). Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις δεν αρκεί να καταπολεμήσουμε προσωρινά τα συμπτώματα που εμφανίζονται και μας ταλαιπωρούν αλλά να κατανοήσουμε τις βαθύτερες αιτίες που τα προκαλούν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον δρόμο της αυτογνωσίας ο οποίος μας οδηγεί στην αποδοχή του εαυτού μας και τελικά στην ολοκληρωτική θεραπεία.
Στην ατομική θεραπεία και συμβουλευτική ο θεραπευόμενος έχει την δυνατότητα να μιλήσει με ασφάλεια για όσα τον απασχολούν στο παρόν αλλά και για όσα ενδεχομένως τον βαραίνουν από δύσκολες στιγμές του παρελθόντος. Θα ανακαλύψει πτυχές του εαυτού του τις οποίες είτε είχε ξεχάσει είτε δεν γνώριζε ότι είχε. Αυτό χρειάζεται να γίνει με την καθοδήγηση ενός επαγγελματία κατάλληλα εκπαιδευμένου στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία, ο οποίος θα αντιμετωπίσει το άτομο μη επικριτικά, χωρίς να παρασύρεται συναισθηματικά και χωρίς να περιμένει από τον θεραπευόμενο να ακολουθήσει τις δικές του αρχές. Οι συμβουλές που δίνονται από φίλους και συγγενικά πρόσωπα δεν αποτελούν συμβουλευτική διαδικασία. Μέσα από τις ατομικές συνεδρίες, το άτομο, με την υποστήριξη του θεραπευτή θα βρει τις καλύτερες δυνατές «λύσεις» για τον ίδιο και τους οικείους του ώστε να απολαμβάνει μια ζωή με νόημα.
Οι συνεδρίες μπορεί να έχουν τη μορφή βραχείας συμβουλευτικής, να περιορίζονται δηλαδή σε έναν μικρό αριθμό συναντήσεων, κυρίως για αιτήματα που αφορούν στην άμεση διαχείριση καταστάσεων λόγω συγκεκριμένων πρόσφατων γεγονότων ή αναπτυξιακών σταδίων (π.χ. συμβουλευτική γονέων). Πολλές φορές η συμβουλευτική αποτελεί μια διερευνητική διαδικασία προτού αποφασίσει το άτομο εάν επιθυμεί να δεσμευτεί σε ατομική θεραπεία.
Η θεραπεία είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας με μεγαλύτερη διάρκεια και δέσμευση με στόχο την διερεύνηση των πραγματικών αιτιών που αποτελούν εμπόδια στην λειτουργικότητα του ατόμου και ως εκ τούτου στην ευχαρίστηση της ζωής. Η προσέγγιση που χρησιμοποιώ στην ατομική θεραπεία και συμβουλευτική είναι η Συνθετική.
Στην αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας αναρωτιόμουν: πώς μπορώ να θεραπεύσω ή να αλλάξω αυτό το άτομο; Τώρα θα έθετα την ερώτηση ως εξής: πώς μπορώ να παρέχω μια θεραπευτική σχέση τέτοια ώστε το άτομο να την αξιοποιήσει για την προσωπική του ανάπτυξη;

Carl R. Rogers